Konzultace Zrcadla života zahrnuje vhled do obecné roviny života člověka, v bodě, ve kterém se právě teď nachází a s navrženými aktivitami, pro jeho další duchovní práci na sobě. Nejde o žádné věštění budoucnosti, není to výklad pro zábavu či ze zvědavosti. Vhled a jeho výklad má smysl především pro duši člověka a je inspirativně transformační záležitostí.

Rozbor se dotýká čtyř hlavních kvadrantů, oblastí, zastoupených podvojnými významy:
– Tělo a hmotný svět
– Mysl a práce
– Emoce a vztahy
– Duch a Velký Duch
a je doplněný ve středu zasazeným Srdcem, vykládá se tedy 5 karet celkem.

K výkladu jsou použity jediné dostupné karty tohoto druhu toltéckého orákula, autorem kterých je Viktor Sanchez. Je použita vždy celá sada 20+13=33 karet, z toho 20 karet archetypálních a situačních, tonalpohualli a 13 karet vládců; z první sady se vybírají popsaným postupem 4 karty do jednotlivých kvadrantů a jedna karta vládců jako karta srdce se umísťuje do středu vykládacího kříže Ketsakoatla. Jen pro zajímavost, v souvislosti s numerologií – číslovka „33“ je mistrovské číslo dosud na Zemi nejvyšších kvalit, znamená Soucit Mistra, nejvyšší úroveň soucitu, kterého je lidstvo schopno prozatím dosáhnout, je to také počet aktivních procent naší DNA.

Výklad Zrcadla života je prováděn dle postupu uvedeného autorem orákula,  s využitím maxima přiložené výkladové knihy Toltécké orákulum,  který, pokud to tak přijde, ještě doplňuji svým intuitivně-meditačním vhledem. Toto sezení je soustředěným, koncentrovaným výkladem s plnou, bdělou pozorností  a  trvá okolo 2,5 – 3 hodiny. plus jeho zkompletování a písemné zpracování.

Výsledek rozboru dodávám  v pdf textu na email anebo formou audionahrávky.

Objednávky, včetně uvedení jádra Vašeho dotazu, situace, okolnosti, které chcete zviditelnit či objasnit skrze orákulum, viz např. seznam témat dole, zasílejte na email  renata@exmity.cz

Cena výkladu Zrcadla Života = 600,- Kč, platba je požadována předem.

Předložený výklad, tak jak ho zpracuji, je tímto aktem hotový a ukončený. Dodatečné emailové konzultace k němu neposkytuji.

S láskou a úctou, Renata Sabi

Tento výklad Vám může být užitečný pokud:

a) máte pocit, že ve vašem životě něco nefunguje, ale žádné dosud použité metody nic zvláštního neobjevily
b) hledáte nějaké, jakékoliv funkční řešení z nějaké životní situace
c) cítíte pobízení od vaší duše, abyste něco na sobě či v sobě změnili, ale kvůli jemnosti těchto zpráv, odehrávajících se povětšinou formou snů a problesků z nevědomí nejste schopni tyto zprávy vyhodnotit a učinit rozhodnutí
d) cítíte známky nerovnováhy a převahy jednoho z protikladů, hmoty nebo ducha a chcete tyto světy opět propojit do harmonického plynutí
e) chcete od Velkého Ducha ukázat směr cesty, kterou on vidí a vy ne, včetně potenciálu příležitostí, které vám dosud byly skryty
f) pociťujete potřebu začít vnímat více srdcem a zbavit se falešných tváří jak sebe, tak i realit, které takto nevědomky vytváříte, což se projevuje nepojmenovatelnou nespokojeností v jedné či více oblastech vašeho života
g)  prostě jen chcete vědět, co se právě teď děje ve vašem bytí a kam toto směřuje, jaké jsou u vás momentálně tendence, nejde však o žádné věštění budoucnosti ani její předjímání.

Comments