Motto: Nikdo nemůže selhat v tom, co mu určil Bůh.

Robert Rosenthal

 Procházím Temným údolím svých těl.

A už vím, jak se cítil Ježíš,
když přibili ho na Kříž..

Není asi více skryté temnoty
než té ve vlastním těle.
Věděl(a) jsi,
že i fyzické tělo
je multidimenzionální?
Tedy svou strukturou fraktální?
Že naše fyzické tělo obsahuje hlubiny nedozírné nekonečnosti?

A to je i podstatou
tohoto nejtemnějšího území ze všech,
kam vstupuješ sám
a kde nikdo není
jen ona temnota
a mnoho jejích „kvalit“, nepopsatelných, živících se na oné prvotní Nepozornosti..

Mnoho takto zneužitých chrámů-těl
chodí dnes po Zemi..

Zdá se, že tato cesta
za osvobozením (z) tělesné temnoty
je úkol „ten poslední“, nejtěžší,
na hraně,
tak ostré, že slova na to nestačí
a jsou i zbytečná pro „kohokoliv“,
toto není divadelní představení,
to nejsou informace
„pro všechny“..

Já procházím
se všudypřítomnou účastí  Boha
svým tělesným údolím temnoty
a za ty již uběhlé roky,
věnované této práci,
stávám se, přirozeně,
Mistrem Odevzdání,
který se 24 hodin denně
smiřuje s tím-co-je,
s tím, že „jakýkoliv odpor
je zbytečný“.

Světlo samo
řídí tyto mohutné očistné procesy
„pro dobro všech“.

Boží oheň,
sálající kdesi v nitru,
vyvěrá neustále a vytrvale
horké, lávové prameny a proudy energie**
jež vytlačují ze mě
vše co já ne-jsem,
co není Světlem..

Žasnu, s největší pokorou a soucítěním,
co vybrala jsem si to „za  cestu“ ..

Láska mě drží,
doprovází a asistuje,
to láska mi úlevu přináší.
A tak jsem, v náručí důvěry a víry její
ve Vyšší smysl
i tohoto mého Bytí, Tou, kterou jsem,
s každým teď,
jenom Teď,
protože jenom teď já-jsem, tady.

Díky 🙂

S vděčností za dnešní Den,

R.


** Pouze ten, kdo již jednou prožil spirituální krizi ví, jak velkým otřesem je skutečné setkání s Bohem.. Odpor, který klade naše ego, když se chceme spojit se svým božským já, přináší duševní i tělesné bolesti a my se pak toužíme vrátit do původního stavu bytí.

Jakmile se v nás probudí božská síla, začíná se prodírat naším tělem směrem vzhůru jako proud žhavé lávy. Na své cestě ke korunní čakře spaluje veškeré nečistoty, které zahalují naši přirozenost (tj. Světlo, světelné tělo) jako závoj. 

Cesta božské síly, kundalíni, skrze všech 7 energetických center  a  108 energetických (obalů) těl může být velmi bolestivým procesem. Tělo totiž hoří vnitřním ohněm, protože lávový proud energie kundalíni se vydal na svou cestu. Každá energetická blokáda a jakákoliv zhuštělá energie při tomto procesu vyplouvají na povrch , aby mohly být transformovány. Zaměření se na Boha je nám v tomto období jedinou oporou a pomocí.

 „Všechno je skutečné a všechno je správné„, říká archanděl Uriel,, který přináší, dle významu svého jména, Oheň boží:

„Já jsem Uriel, hlasatel Boží pravdy a Strážce velkých zasvěcení, jako je dosažení Kristova vědomí. Mým poselstvím je osvobození od stavu, jak jej zažil Kristus, když byl ve své pozemské inkarnaci přibit na kříž a tím dal znamení.
Proto mne neváhej následovat, projdi svým Temným údolím a najdi Světlo. Mé slunce svítí jasně! Vedu a řídím hledajícího na jeho duchovní cestě. Já jsem impuls, který vysílá do pozemské úrovně proroky, nositele Světla a Mistry, v lásce a milosti, aby ti přiblížili Boží pravdu a zprostředkovali ti poznání o tvém původu. Zdravím tvé milované mistrovské Já. V Boží milosti.“
Zdroj citace: www.probud.se, AA Uriel

„Bylo by pěkné si duchovní cestu nějak romantizovat, ale naše časy vyžadují něco mnohem reálnějšího, uzemněného a zodpovědného, něco přirozeně sjednoceného, něco, co námi otřese do samotného jádra, dokud se nepřestaneme v duchovním hledání jen nimrat. Autentická spiritualita není jen záblesk poznání, nejedná se o psychedelický stav nebo sladké válení na nějaké povznesené rovině vědomí, ale jde o obrovský oheň osvobození. Je to zapálený, vřící a tavící kotel v našem nitru, který nám poskytne jak teplo života, tak i Světlo poznání, které potřebujeme pro probuzení i hojení na cestě k Sobě a ke Světlu.“

Zdroj: www.celostnivzdelavani.cz

Comments