Milovaní,

aktuálně procházíme obdobím zajímavých zkoušek. Nejde ani tak o přezkoušení čehosi jako spíše o testování „kohosi“.

Jsou jakoby nenápadně stvořeny situace, ve kterých se ocitáme „bez našeho úsilí či záměru“. Je pro nás vytvořeno prostředí a jsou vybrány osoby – aktéři pro naše otestování. Jsme bez nejmenšího varování hozeni do arény rozzuřených býků a naším úkolem je zatančit si tanec toreadorů. 

Jak to vidím já – jsme zkoušeni z několika oblastí. Hodnoty, které máme/musíme předvézt jsou sebeúcta, sebedůvěra a odvaha, schopnost odevzdat vše, přijmout cokoliv, zůstat čestným – a přitom čelit mnohdy obzvláště vybroušené manipulaci a všem umělým nástrojům domnělé moci.. Ale sebeúcta, čestnost a odvaha jsou tři nejdůležitější pilíře pro průchod těmito testy. A počítejte rovněž s minimálně ještě jednou, téměř na vlas stejnou situací, jen s mírným časovým odstupem, jako takovým spirituálním razítkem a definitivním „potvrzením“..

Je to velice osobní.. takže vám, kterých se toto aktuálně týká, a je jedno zda k vám toto téma přijde v květnu nebo v prosinci, přeji opravdovou odvahu ryzí a úctu k sobě, mít ji na svém osobním piedestálu jako hodnotu nejvyšší, ať všichni, kteří se těchto událostí účastní obdrží naše kompletní „světelné zasvěcení“. Podle mě totiž i o toto běží. O naši připravenost a schopnost stvořit svou Já Jsem Přítomností, skrze své osobní poselství,  ten „tunel světla“, právě pro ty „z druhé strany hory“. Pro ty, kteří před setkáním, či spíše utkáním s námi, neměli očividně o něčem takovém ani ponětí. Nyní už i oni „ví, že jsme“. Připraveni pro Novou Zemi.

V lásce s vámi,

přeji hodně štěstí, milovaní bratři a sestry.

Renata


Synchronicity dodávají: Jen co jsem zveřejnila dnes svůj příspěvek, byla jsem nasměrována na právě uveřejněný květnový report od Solary, kde se mimo jiné uvádí:

„V květnu je možnost událostí měnících život, které vyvstanou naprosto nečekaně. Tyto události mohou mít takovou moc, že úplně přenastaví naši známou krajinu….

…Po celý měsíc budou naše Nadpřirozené schopnosti úplně vyjádřené. Všichni ti, kteří stále ještě spí, budou mít šokující chvění ve svých vnitřních i vnějších systémech, které je bude ponoukat, aby vystoupili z  drolícího se Světa Iluze. Ostatní se připojí, aby odešli ze své staré zóny pohodlí do Nové Reality, která třímá klíč k naprosto novému způsobu bytí – Žít Opravdové Životy jako Opravdoví jedinci.

Vítejte ve velkolepém Novém Začátku.“

zdroj: 

http://www.transformace.info/index.php?option=com_content&view=article&id=2413:solara&catid=37:pijata-vnitni-cestou&Itemid=128

A o den později:

„Mnozí z nás procházejí jakousi kontrolou Přítomnosti, protože padají Závoje, lidem se postupně vrací paměť a prapaměť a přes naši práci se setkávají s novým myšlením a učením. Kdykoliv se otevřou vyšší Světelné úrovně, jsme jako magnet pro kontrolní úrovně, které nemůžeme a ani nechceme opravovat. Nemůžeme měnit svět, dokud jsme ho zcela nepřijali. Ti, kteří se objevují na naší cestě, nám pomáhají růst. Naučit se reagovat ze stavu neutrality vyžaduje trénink a disciplínu jako způsob, jak posílit sebe sama, protože často vzniká ve starém způsobu myšlení odpor.“

http://mayskykalendar.blogspot.com/?m=1