Začíná to tak krystalizovat..
Možná zatím jen pro některé, staré duše, pro ty vepředu jdoucí.
Je to však globální výzva,
protože jsme všichni teď vtělení na jedné,
stejné planetě
aneb „všichni na jednom klacíku a i ten dole se počítá“
i toho, kdo se prozatím schovává a odolává svému probuzení, i toho to čeká.

Životy zasvěcené přípravě na životy budoucí.
Zní to skoro.. nesmyslně a nereálně,
ale národy, které dávno, přirozeně, věří na reinkarnaci,
takto žijí úplně normálně, každodenně.
A kdysi, když jsme ještě byli ti pradávní Slované, praSlované, jsme takto žili i my.

Životy zasvěcené probuzení, uvědomění, očistě.
Duše jásá jen při pomyšlení na tyto věci a události..

Takže, životy posvěcené takovým duchovním úkolem,
jež jsme na sebe vzali, beztak ještě před vtělením..
je ono prohlášení „vím, že jednou to stejně  muselo přijít..“

Toto ale není žádné „zasvěcení zvenku“,
někým nebo něčím.. to jsou již dobíhající programy starého světa, který pominul, kamsi..

Zasvěcení, které mám na mysli, a srdci,
je něčím, pro co se Duše už  dávno rozhodla,
Jde o vnitřní vědomou volbu:

dát život své ego-osobnosti
plně k dispozici jejím, Duše, vyšším cílům.
Potvrdit úroveň svého vědomí,
respektujíce takovou volbu,
bez ohledu na to, co jako osobnost žila doposud.

Že tento život zasvětí svému na nebevzetí.
Že prožije vše, s čím se na ni/na něj
Duše obrátí.
Že odevzdá, nechá si odebrat, cokoliv,
co vybočuje ze zlaté střední cesty.

Mám na mysli hlavně detoxikaci těla a mysli.
Myslím tím dosažení takové úrovně
lásky a sebelásky,
že nebude pochybnost o tom,
jaké konkrétní věci se takové očištění týká,  neuhne před tím.
Zahrnuje to rovněž, ohledně mentální stránky,
úroveň bdělosti takového řádu, rovnající se číhání kočky na objevení se myšky, myš-len-ky.

Ano, ano.
Životy zasvěcené svému sebeléčení, uzdravení, zdraví,
protože díky sílícím proudům
ozdravných energií právě takové aktivity budou podpořeny a
žádoucí.
Jen ve zdravém těle může sídlit, usadit se zdravý, svatý Duch.
Ten, který člověka osvobodí,
protože ten už je svobodným.
Jedno splyne s druhým.
Takto sestoupí nebe na zemi,
jedině skrze člověka, který sám sebe uschopní pro takové osvícení.

Životy zasvěcené jsou tedy životy o-Světle- né, právě tím, Vědomím.
Možná že až ve vzdálené budoucnosti, z pozice dneška.
Ale čas nehraje žádnou roli.
Protože v podstatě jde jenom o to Rozhodnutí.
A to,
jednou to každý pochopí,
lze učinit pouze na jednom místě
celé té zdánlivé časoprostorovosti.
Teď a tady.

R.