„3303 = MÍR PRO 3. TISÍCILETÍ“

 

STANOVTE SI PRIORITY, OSOBNÍ I TY KOLEKTIVNÍ

Protože jak v malém, tak ve velkém.

A jak uvnitř, tak navenek.

Já i Ty, my jsme a vždy budeme součástí toho Většího.

Vnitřní mír, to je mír tam venku.

Mír mezi námi, to je mír pro nás.

Mír pro 3. tisíciletí, to je to, co se děje po všechny časy najednou, to je

přítomná Minulost, v míru

současná Budoucnost, v míru

a budoucí Přítomnost, v míru.

Nakonec i božstva přestanou mezi sebou bojovat, protože mír, to je ukončení všech bojů.

Jak v nebi, tak i na Zemi.

A vědomí tohoto je základnou Všehomíru,

míru v celém vesmíru.

Toto je vize, která se naplňuje a naplní.

Jak nahoře, tak dole.

Buď již!

Pro dobro veškerenstva, ze svobodné vůle všech.

R.

10.1.2019