Naplněné Srdce
bubnuje svoji
osobitou Píseň.
Zní do dálek,
zní a vstupuje
schůdek po schůdku
do další hloubky
neprobádané.

To Srdce je odvážné,
jeho jistotou
je jeho vlastní tep,
vytrvalý, nepřekonatelný..

Ono,je ve spojení
se Zdrojem
a nese se
na tepu Srdce
svého Stvořitele.

Proto je klidné
a nevyžadující.
Ať se děje co se děje,
ať se stane
co se má stát.

Tep, ten vytrvalý tlukot,
však, uslyšíš stále,
neskončí..

"Mluji.." 💚


R