Uzemnění.. Mně je toto téma připomínáno velmi často. Už jednou jsem o něm psala formou Vhledu http://www.exmity.cz/uzemneni/, a zde navazuji volným pokračováním.

Jak v Nebi, tak na Zemi, v dokonalé rovnováze „stejných sil“.

Cokoliv Ducha povznáší, musí být vyváženo uzemněním. Týká se to ale i každé „práce na počítači“, jež „vytahuje pozornost těla“ a svým vyzařováním nízkých vibrací na hladině vzteku navíc automaticky snižuje vibrace člověka, bere mu tím energii, kterou bude muset nějak doplnit. Dvojnásobně, vlastně několikanásobně toto platí v případě, pokud člověk čte, někdy doslova hltá různé duchovní články, většinou i zcela stereotypně, z několika zdrojů/stránek/autorů/energií najednou.

Jde o to, že uzemnění za vás nikdo neudělá, ne to vědomé.

Lidé a velcí Duchové skrze ně promlouvající mohou naši Duši obohatit svými vhledy, postoji, cítěním, tvorbou a zvednout tak našeho Ducha „blíž k Bohu“. Nebe se pro nás konečně otevřelo a je nám pomáháno vidět sebe i ostatní s větším nadhledem než dřív. Tedy samozřejmě pouze tomu, koho „nebe zajímá“, ani teď nikdo není a nebude nucen transformovat se. Sílící gama záření z centrálního Slunce, které naplno a zdá se již nepřetržitě prozáří tento i každý další rok na této planetě, však nese s sebou potenciál obratu. A to poměrně nekompromisně, pokud jde o lásku, dobro, jemnost, cit a soucit, pokoru, respekt, sebelásku. Komu toto nic neříká, bude přiveden do sve Soukromé školy Poznání a lekce již budou na denním pořádku a poměrně rychlé a tvrdé.

Zvládnout to půjde „jedině zeshora“, z nadhledu, ve spojení Ducha s Bohem, skrze Srdce/srdeční čakru. I proto je tak důležité umění uzemnění, kterým držíme rovnováhu a vyvažujeme vyšší frekvence proudící skrze nás.

Dokonalé uzemnění je vstupní branou do vyšších dimenzí.

Na webu jistě najdete mmoho vyzkoušených návodných praktik či meditací, jak se uzemnit.

Teď se hodí malá vsuvka o tom, že já „nemedituji“, nepraktikuji nic speciálního, co by se dalo zvenku nazvat meditováním. Já jsem Přítomnost a tak meditací je pro mě každý takový vědomý oka-mžik mého Bytí. Proto ani své uzemňování neprovádím v rámci nějaké „metody“. Zcela si vystačím s vizualizací a pravidelností, kterou danou vizi/obraz v mysli podporuji a utvrzuji, zesiluji jeho působení.

V této souvislosti mi byla dána informace týkající se pohlaví, mužů a žen a jejich rozdílného frekvenčního vlnění a vhodného způsobu uzemnění. Obrázek najdete v předchozím článku/vhledu.

K tomu mi přišlo toto:

Muži spouští kotvu,

ženy zapouští, do široka kořeny.

Muž si tedy může vizualizovat akt pod sebou spuštěné kotvy, ukotvené dobře v zemi, na silném, pořádném kotevním laně. Ženy zase nechávají již od 3. čakry, tj. od pasu, jako dlouhou širokou sukni zapouštět kořeny, jako kořeny stromu, jen chodidla či plosky nohou na to bohužel nestačí. Všimla jsem si ale, že dnes má mnoho lidí „prohozené polarity“ a tak doporučuji vyzkoušet si na sobě, co komu doopravdy sedí anebo dočasně používat obojí, kotvu i kořeny.

Vím, že uzemňovat se lze skrze meditaci „až u samotného zemského jádra“ či zemského krystalu. Pokud však chcete použít pouze rychlou a funkční vizualizaci, potom mentální obraz, který si pro sebe stvoříte musí být zcela reálný, váš mozek ho musí přijmout bez odporu a pochybností, aby spolupracoval a zařídil bleskurychlé provedení = skutečné uzemnění. Což u představy „zemského jádra nebo krystalu“ může u někoho narazit a mysl se může ztratit v tomto nejasném obrazu a uzemnění nezpracovat, nezařídit. A nám jde o hladký, bezproblémový, rychlý proces, který zabere „pouhé sekundy či minuty“. Jediné, co je vždy potřeba je vědomý záměr a vůle se „právě teď“ uzemnit, spojit se Zemí, zakotvit, srůst s Ní, ale ne jako nějakou povinnost, nýbrž jako akt sebe-lásky.

My vzestupujeme na Zemi, se Zemí a ona každým uzemněním, myšlenkou na ni, o nás ví, jelikož je sama vědomou Bytostí a pomáhá nám, jako my tímto procesem zase pomáháme jí.

„Ty jsi tu pro mě

a já pro Tebe.

My Jedno Jsme.“

Přeji všem krásné a dokonalé uzemňování, kdykoliv si vzpomenete.

R.

Comments