Cosi takového je sesíláno přímo z Nebes. Nezachytí ho každý, ale všem na Zemi je teď k dispozici.

Tvůrčí zrno inspiruje smysly, prochází skrze mysl, jež osvítí svými paprsky.

Jak zvláštní, že všichni lidé by mohli tvořit to, pro co jsou paradoxně určeni. Božská determinace nepřestala působit ani za doby Temna naší vesmírné karantény. Mnoho, mnoho lidí se však nechalo otupit „tíhou života a doby“.

Pro tyto časy jsme tu my, nebeští tvůrci a představitelé z různých hvězd a galaxií. Máme ukázat, jak se to dělá, jak se tvoří s Bohem. Jsme s ním spojeni vyšší silou, silou Lásky, jež možná poprvé vůbec dosahuje na Zemi.

Ano, Země už na to čeká, protože čekala už eony let. Bohyně konečně získává status Zdroje, kterým je.

Polarity se vyrovnávají. Je čas zasívat božské sémě, bez váhání, předsudků a lenosti. Vždyť každý oka- mžik se odehrává pouze jednou – pomine a už je nenávratně pryč.

Tvůrčí zrno lze přijímat a sázet jedině v této ryzí Přítomnosti. Život vzkvétá jen jedním směrem.  Doslova od Srdce k srdci. Nepropásněme toto poselství.

♥+♥

S láskou, R.