Slovan chodí kudy teče Světlo..

Kudy teče Světlo?
Tam vidí jenom Srdce.
To svaté Srdce, které Ví.
Kudy jedině a spolehlivě, vždycky,
teče Světlo.
Tudy vidí Bůh na člověka,
toho Čelověka,
co nosí světlo kosmické.

Jdi tedy Cestou, kudy teče Světlo,
což je Proud řeky nejklidnější, všudypřítomné.
který přivádí k tomu
Pravému cíli, Domů.
Světlo bydlí vždy ve Světle.
A ta jiskra z něj dlí v Tvém, mém,
v každém Srdci.
Těla, národa, Země, galaxie..

Dýchni se mnou svůj Svatý Dech
do své hrudi
moje Blahorodí,
Ty, my, noví Slované,
ať narovnáme svá záda
a srovnáme Sebe a Vědomí
do Jednoty jediné.

Držme své ruce za ruce
a pojďme společně, již,
tou cestou, co jí chodí Slované.
Zvedněme své Hlavy do Nebe
„Ty jsi tu pro mě a já pro Tebe“.
My jedno jsme, my Víme,
neboť  Láska nám Oči otvírá..

R.

 


Sdíleno:

https://www.otvoroci.com/blog/slovan-chodi-kudy-tece-svetlo

http://neuhne.me/slovan-chodi-kudy-tece-svetlo/

Děkujeme

1.10.2017