„Vše co je přáním Duše je svoboda. Vše co je v souladu se svobodou, je v souladu s Duší.“

Akar Rasol

VIZE : PŘEDVEDU : VYKONÁM

V dalším kroku mé Proměny jsem zjistila, že pro moji Existenci je to nejdůležitější hledání ne toho, co chci, ale toho, co potřebuji.

Ano, cesta může vést i přes tu první variantu, tedy zjistit co chci a pak z toho sortovat to, co opravdu potřebuji.

Protože jenom to, co já potřebuji, je pro mě důležité, dokonce životně důležité.

A to, co je důležité se začne objevovat teprve na vlně sebelásky. Protože součástí sebelásky, to, na čem sebeláska staví především, je svoboda.

Z toho vyplývá, že svobodu člověk bytostně potřebuje pro to, aby si v životě pro sebe mohl vytvořit to, co je pro něj nejdůležitější. A je to v detailech velice dlouhý seznam věcí 🙂 ale jejich jmenovatelem je opět svoboda.

Takže – věci musí být tak, jak potřebuju, to je směr, kterým se teď vydávám.

Už první kroky mají skvělé výsledky, které mi jen potvrzují, že to je ono, že to je cesta správným směrem.

Zatím ještě tak docela nevím, co bude následovat po tom, až mé já řekne, že už má vše co a jak potřebuje, co nastane po tom? Přece jen, takový stav bytí jsem prozatím nezažila a se zvědavostí se na tuto fázi těším.

Ale prozatím se hodlám věnovat „briliantování“ všech těch věcí, které postupně objevují, že vlastně potřebuju.

Mnozí z nás nebyli zvyklí uvažovat tímto směrem, jaksi zapojit se aktivně do umetání cestičky svého života, v tom smyslu, že všechny části mé bytosti jsou spokojené, naplněné, v té kvalitě, kterou zrovna a jedině já na celé planetě takto potřebuji, a udělám pro to všecko, aby tomu tak bylo.

Potom, jak doufám, by teprve mohla/měla přijít vědomá touha „pro blaho všech“. Do té doby za prvé nemá smysl se pokoušet „žít pro blaho všech“ nebo něco v tom smyslu.. Za druhé, je zjevné, že vrstev nevědomí je mnoho a dokud tyto nejsou probádané, uznané a zvědoměné, je jakékoliv konání konáním v nevědomosti, jak vůči sobě, tak poté samozřejmě i vůči svému okolí, takový koncert nevědomých.

Vědomá tvorba může být vědomou až celá bytost je ve světle, všechny její skryté či potlačené části..

Dle vlastní zkušenosti však mohu potvrdit, že vědomý přístup v tomto hledání osobního katalogu „věcí, které potřebuju“ jest docela nevšedním zážitkem pro duši, která jásá, že je stále se na co se rozpomínat, ona jásá z té dosažené Pozornosti.

Je to totiž Duše, která vysílá ty všechny položky a požadavky, které ve zkratce pro nás znamenají STAV ŠTĚSTÍ.

Pokud cítíte, co znamená štěstí, tak přesně takový stav bytí mám na mysli.

Je to Duše, která ví, co je to ono pro nás, co a jak potřebujeme, jak potřebuju žít, aby ten člověk, kterým jsme dosáhl bodu štěstí.

Co je ale trochu zvláštní, zdá se, že potom tento stav je konstantní, neměnný a dál se už téměř samy od sebe realizují další a další položky.. které vytvořily další úroveň blaha v bytí člověka.

Skoro to vypadá, že čím víc položek je objeveno a integrováno do života osobnosti, tím víc nových, otevřených položek se objevuje ve svém potenciálu budoucího naplnění. Vypadá to jako mandala, jako květ, který rozkvétá, má nekonečno okvětních plátků… no a to všechno jsem – mohu být já 🙂

Všichni víme, cítíme, že toto je teprve začátek, úsvit, který už je ale na dohled, jeho Světlo už napomáhá celému tomuto nádhernému transformačního procesu.

Z toho mi vyplývá, že potenciál našeho života je opravdu „nekonečný“, že každý objev do hloubky přináší jako dar objev z vyššího spektra. Člověk má pak možnost zažívat životní tanec, tak říkajíc před vlastníma očima, být toho jak účastníkem tak i Svědkem.

💚

Zdraví všechny Renata Sabi

🧩

..a ještě jedno důležité PS, které se objevilo jako synchronicita dnešního dne, zní:

Svoboda není va.cína. “ Anthea Rhea

..koho to bavilo, může mi kliknout na jednu symbokávičku.., díky 👋

https://www.buymeacoffee.com/exmityRaJ