R to je startér a vibrace Strážce ideí svobody a osvobození, obnovy a znovuzrození. Nositelé R jsou v neustálém spojení se svou misí sloužit vyšším cílům, mají své vlastní, specifické úkoly. R osvobozuje myšlenkové proudy.

♥  Renata  je žena,  inspirátorka, vizionářka, médium  „Pontis et Oila, citlivec, empatik, s láskou ke slovům a psaní, se silným vztahem k Matce Zemi a Přírodě, hvězdný člověk se silnými slovanskými kořeny

email: renata/zavináč/exmity.cz

+

J to je vůdce a organizátor.  J je znakem bojovnosti, odhodlání a velké samostatnosti, tito lidé se rádi perou sami za svou věc. J to je výzva, která umožňuje získat hodně, a to jak zkušenosti duchovní, tak věci materiální povahy.

♥ Jirka je muž, konstruktér a vynálezce, vizionář a myslitel, kreativní tvůrce, citlivec, duchovní motivátor a transformační člověk, dlouholetý hráč na didgeridoo i jeho originální výrobce

email: jiri/zavináč/exmity.cz

Drazí čtenáři – návštěvníci našich stránek,

tyto stránky vznikly v srpnu 2017 jako náš společný tvůrčí projekt a prostředek ke sdílení, jak naší tvorby, tak osobních zkušeností v oblasti  duchovního rozvoje. Sdílíme zde to, co nás oslovilo a co jsme prožili a prožíváme na naší cestě životem za osvobozením.  Sdílíme svá díla a tvorbu, jež přišla přímo z Duše. Děkujeme

Brány nebes

se otvírají, teď a tady,
tak vejdi, ty Pocestný,
usedni tiše, malinko přivři své Oči
a Zři, ty tóny, tu Duši,
to vlnění, nadechni zhluboka
do břicha tu Novou energii
a masu a šíři a Vědomí Její..

Portály Nebes jsou Tady,
jako vždy byly,
tak jako My Jsme byli..
Vždycky a navěky, sjednocení.

Pokud není uvedeno jinak, příspěvky a texty zde publikované je možné kopírovat, avšak výhradně s uvedením zdroje těchto stránek, viz následující poznámka:

 Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dál kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, výhradně bude-li  uvedena tato poznámka, včetně funkčních odkazů na stránky

http://www.exmity.cz/