R to je startér a vibrace Strážce ideí svobody a osvobození, obnovy a znovuzrození. Nositelé R jsou v neustálém spojení se svou misí sloužit vyšším cílům, mají své vlastní, specifické úkoly. R osvobozuje myšlenkové proudy.

 

♥  Renata  je žena,  inspirátorka, vizionářka, médium, duchovní  průvodce, citlivec, empatik, s láskou ke slovům a psaní, k přírodě, hvězdný člověk

renata@exmity.cz 

 

J to je vůdce a organizátor.  J je znakem bojovnosti, odhodlání a velké samostatnosti, tito lidé se rádi perou sami za svou věc. J to je výzva, která umožňuje získat hodně, a to jak zkušenosti duchovní, tak věci materiální povahy.

 

♥ Jirka je muž, konstruktér, vizionář, kreativní tvůrce, citlivec, duchovní motivátor a transformační člověk, dlouholetý hráč na didgeridoo i jeho originální výrobce

jiri@exmity.cz

 

Drazí čtenáři – návštěvníci. Stránky exmity.cz vznikly v srpnu 2017 jako náš společný projekt a prostředek ke sdílení, jak naší tvorby, tak osobních zkušeností v oblasti  duchovního rozvoje, vzestupu a naší cesty životem za osvobozením. Jsou to naše díla a Dary, které takto sdílíme ve virtuálním prostoru.

Děkujeme upřímně všem, kteří se rozhodnou podpořit naši práci a existenci těchto stránek, jako Dar za Dar.

Renata a Jiří

Dar za Dar:

KB: 78-5590330247/0100

 

Brány nebes

se otvírají, teď a tady,
tak vejdi, ty Pocestný,
usedni tiše, malinko přivři své Oči
a Zři, ty tóny, tu Duši,
to vlnění, nadechni zhluboka
do břicha tu Novou energii
a masu a šíři a Vědomí Její..

Portály Nebes jsou Tady,
jako vždy byly,
tak jako My Jsme byli..
Vždycky a navěky, sjednocení.

 

Pokud není uvedeno jinak, příspěvky a texty zde publikované je možné kopírovat, avšak výhradně s uvedením zdroje těchto stránek, viz následující poznámka:

 Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dál kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, výhradně bude-li  uvedena tato poznámka, včetně funkčních odkazů na stránky

http://www.exmity.cz/