Motto: Pravda, co dělá stojku na hlavě, aby upoutala tvou Pozornost, je paradox, kterým ve skutečnosti Je a tím modlí se k Tobě

Devítka je magická.
Číslo 9 to je pro mě Žena.
Ta linie a energie,
ženské božství,
projevující se skrze živoucí ženu,
která je plně vědomá ,
ví, kým a čím je, ve své podstatě.

Že vždycky a především
je Láskou,
kterou ztělesňuje,
více či méně,
to proto,
že taková žena = Láska Je.
Tím myslím to spodní,
to hluboké, to tiché místo,
skoro nehybné,
stojící přímo
„ve středu Přítomnosti“,
v Nulovém bodě,
oči dokořán bděle otevřené.
A srdce ♥

Je skvělé,
pro každou ženu,
být Jí,
narodit se Jí
a moci zakusit
tak jedinečný stav bytí,
obzvlášť zde na Zemi, ve hmotě..

Je výzvou každodenní,
nosit lásku s sebou,
své ženství
a vědomě kráčet po planetě
jako její Posel
a užívat si své vlastní, originální
„lásky poselství“.

Je darem z Nebes,
od Božské Matky,
smět zakusit mateřství,
rodit a přivést na svět
děti, nové lidství.
Je štěstím být matkou
a zažívat tuto
od Bohyně propůjčenou
schopnost mateřské lásky,
nejvyšší a nejsilnější
lásky
„nade všemi“.

Budiž proto sláva
každé ženě,
každé lásce,
která skrze ní sem proudí,
existuje,
je její zásobárnou,
studnou, jež nikdy nevyschne.

Ať taková Láska = Žena povstane,
ať se zrodí, zas a znova,
sama ze sebe.
Ať každá žena = láska Je!
Jedině láska je skutečná,
vše ostatní je iluze..

Tak nechť jsou již probuzeny
všechny ženy, brzy,
ve svém srdci..
pro dobro nás všech.
Děkuji.

R.


DEVĚT je považováno za ČÍSLO ŽIVOTA a spojováno s lidským těhotenstvím a se ženami. Číslo DEVĚT je symbolem ženy a Ženského Universálního Principu.

Posvátný mayský kalendář

14.9.2017