O Zázraku Lásky
už píše dneska víc lidí.
Je to ovšem něco jiného,
než je tady zvykem pěstovat si.
Dnešní podoba vztahů,
tady na Zemi,
má nanejvýš formu „dobře odvedené práce“,
funkčního soukolí,
souhrn téměř dvou strojů,
které ale doopravdy nic necítí.
A oni necítí nic proto,
že doopravdy
stroji nejsou,
jenže skrze bolest, kterou potlačují
už nevnímají nic,
rozhodně nic skutečného..
To proto, že manipulující systém
seshora tolik tlačí
na to „funkční soukolí“,
aby odvádělo onu dobrou práci,
tedy ideálně, aby plodilo
další adepty na totéž..
Je to tak smutné,
jak zdeformovaný je zde na Zemi
pohled na lásku,
jak vše musí být tak a tak,
protože tak je to správné,
tak to má být.

Celé příští generace
se budou léčit
z tohoto zhoubného pojetí
vztahů mezi dvěma lidmi.
A dvojplameny,
spřízněné stejným paprskem Světla
ve svém srdci,
ti, jejichž srdce jsou navzájem spojené,
jsou zde už dnes proto,
aby takové kvality lásky
ostatním ukazovali.
Jsou to skuteční a praví
hrdinové Života,
protože to, co se jim odehrává,
jak ve vztahu, tak okolo nich
skrze jiné lidi a události,
jsou občas nepopsatelné příběhy, strasti a těžkosti,
a z toho plynoucí bolesti Duše,
které ty dva však paradoxně
čím dál více stmelují,
posilují jejich vzájemné pouto i je samotné.
Pro vztah těchto lidí neplatí žádné vztahové příručky.
Dá se říct, že tyto dokumenty
pravou lásku zřejmě nikdy nezažili.
A tak já přeju už teď všem, kdo jsou připravení,
aby si ji přáli zažít,
protože jedině ona je schopna
„uzdravit bytí člověka“
a probudit hlubiny v podvědomí,
které zatím spí a necítí nic.
Ať ti, co si to přejí a touží po tom,
ať se setkají a spojují
tato dvě jedno_srdce,
dvě jedno_křídla,
dva plameny v Jedno.
A ať Láska je ta pravá hodnota,
ta Síla, ten důvod,
proč jsme tady,
ať je nás víc,
co milují.
Díky!

R.

 

21.8.2017