Až pochopíme Lásku,
celému lidství se nesmírně uleví.
Odpadne pnutí,
které je zakořeněné kdesi v hlubinách našich kostí,
pocitů i smyslů.
Jakmile námi projdou První Vlny uvědomění si Lásky,
té pramenící ze Všeho-Co-Je,
zrodíme Sami Sebe do nekonečnosti a nesmrtelnosti Vše-Jednoty.
Toto uvědomění bude chodit ve vlnách
a jako ty šplouchající vlnky oceánu,
vytrvale omývající stále tatáž místa,
hrany a výčnělky,
budeme i my pomalu splývat se samotnou strukturou,
Podstatou těchto láskyplných vln.
Lidstvo čeká nádherná éra Znovuzrozování.

Ty následky budou Snem samotného Nebe,
které už tak dlouho čeká,
až se přiblíží Zemi
a postupně se zde ukotví,
skrze Srdce lidská,
kráčejících zde po mnohé životy,
bez možnosti skutečně milovat,
rozeznít svoji srdeční sílu.
Přitom.. toto je Ta jediná pravá skutečná Síla,
kterou nám Bůh „dal“,
když nás k obrazu svému tvořil.

Nebyla to naše „chyba“, že naše srdce tak ohluchly,
osleply a v podstatě zkameněly..
Ty konečně rajské vlnky lásky,
od Boha Otce a Bohyně Matky,
které se právě teď na nás všechny vylévají,
však již započaly svůj nezadržitelný proces rozpomínání se..
a rozpínání Světla z jádra božské Jiskry,
té věčně planoucí částečky diamantového světla,
ukryté v srdci každého člověka, po miliony let..
Nastal čas Proměn.

Promění to životy naše
i našich Potomků i jejich dětí,
vnuků a všech příštích generací.
Toto je kosmický úkaz
a dříve nebo později
toho budeme všichni svědci a účastníci,
v této nebo v nějaké z příštích inkarnaci.
To dokoná své dílo Láska,
ta láska, kterou Člověk-Tvor-Tvůrce
postupně konečně pochopí..
a uchopí
a bude skrze ni žít své příští živo-bytí.
Bude to čest,
narodit se tady, na Zemi,
na planetě,
kde Stvořitel zhmotnil své nejkrásnější myšlenky
přímo do hmoty Matky Země.
Sláva Lásce,
Bohu i Bohyni,
že toto je Skutečnost,
které jsme se dočkali.
Teď a tady.
A tak to je.
Díky Lásko,
díky, že jsi s Námi!

R.