Láska je rozhodně stav Bytí,
není to pouhý cit nebo emoce nebo smyslový prožitek..
i když toto všechno je lásky též součástí,
tady na Zemi.
Láska je podstatou,
ze které,
díky které vše vzniká,
po průniku jiskry záměru, Vědomí.

Jak pochopit lásku..
No, a proč se o to vlastně pokoušet?
Řekla bych, že být její vědomou součástí je mnohem lepší „záměr“
než se ji snažit pochopit.
Stát se láskou, tedy splynout s její Tvůrčí podstatou,
to je něco,
co ovšem není takovou samozřejmostí,
jak by se chtělo zdát.
Znamená to absorbovat Všecko,
odtančit nejdříve všechny kroky protikladných výkyvů Polarit
do stavu rovnováhy mezi nimi,
ocitnout se
s plným vědomím
v Nulovém Bodě,
být jím..
a cítit nekonečné pole potencialit..
no a začít tvořit,
skrze energie své individuality, převýšené Jednotou,
a plout oceánem Všejednoty,
bez ulpívání, bez hodnocení, sebe či druhých..
To je láska.
Tento silný, čistý, svěží postoj Vědomí,
které ví, co dělá, jak a proč.
To je nádhera vtěleného božství, do člověka,
rozšířeného předchozím rovnovážným tancem
skrze všechny možné oscilační body,
kudy jeho život procházel, prochází.
Teď a Tady. Kdy jindy, kde jinde.
Já jsem Láskou, stejně jako kdokoliv,
v rámci celé té Rozmanitosti
se můžeme občas dotknout, střetnout, promísit našimi poli energií,
co stejně jako planeta dál nekonečně a nezadržitelně plují galaxií.

Každopádně.. pokud Tě Láska zajímá..
vítej do klubu Probuzených
a probouzejících se jiskřiček,
osvětlujících čím dál více kolektivní Ne-vědomí.

Bdělost k nitru je klíč, vedoucí k Přítomnosti a její moci..
k prostoru, ve kterém láska tvoří..
ale je to proces, spíše,
než stabilní či konstantní stupeň nějakého dosažení.
Je to proces, trvající miliony, miliony let..
Díky, Lásko!

R.

21.8.2017