Hluboko v centru mého bytí je bezedná studnice lásky.

Nyní nechávám tuto lásku vystupovat k povrchu.

Vyplňuje mé srdce, tělo, mysl, vědomí i celé mé bytí, vyzařuje ze mě všemi směry a mnohonásobně se mi vrací nazpátek.

Čím více lásky užívám a rozdávám, tím více ji rozdávat musím. Její zásoby jsou nevyčerpatelné.

Mám se rád(a), a proto myslím a jednám se všemi lidmi laskavým způsobem, neboť vím, že všechno, co udělám, se mně mnohonásobně vrátí.

Do svého světa přitahuji jen laskavé lidi, protože jsou odrazem mého já.

Autor: L. L. Hay