Zvědomuji se, jsem Čistá láska a Čisté světlo a všechny mé energie jsou Čistá láska a Čisté světlo.

Uceluji se ve všech svých částech a zvědomuji se, jsem Čistá láska a Čisté světlo.

Vědomě se napojuji na své energie, ať už jsou kdekoli. Jste Čistá láska a Čisté světlo. Vraťte se ke mě, jsme jedna Ucelená a Zvědoměná Bytost.

Energií Zvědomění otevírám Prostor Nové reality na planetě Zemi, realitu žití lásky. Tady a teď!

Vědomě v sobě otevírám Prostor Čistého Života. Tady a teď! Plně se mu otevírám.

Jsem ve svém srdci, které je propojeno s mou Identitou, do níž v mém srdci vyúsťuje Stříbrná a Zlatá šňůra života. Je to nezdeformovaný, naprosto čistý stříbrný Jin a zlatý Jang. To jsou mé prvotní energie, které nyní mám obohacené o obrovskou sílu mého Poznání. Toto je mé Zvědomění, má Nejvyšší síla.

Zdroj. www.transforrmace.info