Synchronicita nejlépe vychází vstříc těm, kteří v ni  plně věří.

Bez ohledu na to, jak významné či bezvýznamné se nám jednotlivé události zdají být, všechny jsou propojeny zcela synchronně.

Ať už prožíváme skvělý den nebo zažíváme těžké chvíle, vesmír nám chce vždy předat nějaké poselství.

Kdykoliv jsme vnitřně „synchronní“ s něčím, po čem opravdu toužíme, je větší pravděpodobnost, že se naše touha nakonec naplní.

Když tvrdíme, že je to jen náhoda, vysíláme vesmíru slabý duchovní signál.

A ten je v protikladu se silným signálem, který nám vysílá vesmír tím, že synchronizuje všechno kolem nás.

Když začneme synchronicitě rozumět a začneme vidět věci ne jako běžný člověk, ale jako někdo, kdo věří zákonům synchronicity, budeme schopni hlubšího spojení s naší vlastní vnitřní synchronicitou, s naší duchovní podstatou.

To nakonec povede k tomu, že se nebudeme muset ani příliš snažit, aby se staly věci či události, po kterých toužíme.

Synchronicita je vlastně zrcadlo. Ať se upřímně rozhodneme pro cokoliv nebo uvěříme čemukoliv, v tomto zrcadle se nám to odrazí zpět.

Pokud věříme zákonům synchronicity, budeme schopni hlubšího spojení a vysílání silných odkazů na duchovní úrovni. Kromě toho se staneme lepšími lidmi – budeme sebejistější a odevzdanější pro jakoukoliv činnost, kterou se rozhodneme provádět.

Vše, co se děje, se děje z nějakého důvodu. Náhoda neexistuje, je to jen naše iluze, protože nejsme zatím schopni vidět a chápat všechna ta propojení a souvislosti. Přesto  je zřejmé, že vesmír funguje v naprosté dokonalosti a řádu – synchronicitě, kdy vše co spolu rezonuje na stejné frekvenci on vzájemně propojuje, synchronizuje.

Toto je klíč ke svobodné volbě a vědomé tvorbě vlastního života.

R.

Inspirace: H. E. Williams