Perfekcionismus přímo vytváří „mělo by“ a živí jeho následnou tyranii typu „mělo by se“ a „nesmí se“, která je velmi zákeřná, jelikož má ty „dobré důvody“důsledkem působení perfekcionismu.

Bez flexibility v každém okamžiku ale mizí do nedosažitelnosti nejvyšší status bytí každého živého tvora, svoboda**.

Najděte/vymyslete ke každému svému/jeho/jejich pravidlu či podmínce vždy alespoň 3 výjimky

a pak si představte 3 výjimky, které si „nedokážete představit“. Toto je nám od Boha Stvořitele daná schopnost a volba, užívejte je ke svému osvobození. Vyberte si svobodu a vaši volbu  podpoří celý vesmír!

Renata pro exmity.cz


**Vibrace/tón svobody je esence, která zajistí odsunutí všech věcí, které neslouží rozvinutí daného okamžiku. Svoboda současně zapříčiňuje veškerou podporu vývojovému skoku navýšením disponibilní energie.

S tónem svobody neexistuje střední cesta. Vskutku, to svoboda je esence bez kompromisů. Cokoliv podporuje dosažení svobody zůstane a je dál posíleno a vše ostatní je odsunuto nebo ponecháno stranou.

viz Symboly světelného jazyka