„Mít pravdu“ znamená, že žijete v naprosto defenzivní situaci, nezískáváte žádné nové informace a údaje, které by vám pomohly změnit vaše přesvědčení o sobě samých a podobě světa, ve kterém žijete.

Skutečná moudrost je prosta nehybnosti.

Pokuste se nikdy nebrat žádný svůj postoj jako neměnnou pravdu, protože vše je relativní, vše je nutno chápat jen ve vztahu k něčemu – nikoli zvlášť samo o sobě.

Abyste se zbavili svého neomylného postoje stačí stát se vědomě stálým, aktivním posluchačem. Umění naslouchat je navíc přímou branou do mocné Přítomnosti Já Jsem.

Renata pro exmity.z