Vše co dělám
přináší vesmíru krásu, harmonii, řád a Světlo.
Svůj osud mám ve svých rukou.
Jsem Tvůrcem svého života.

Oceňuji a využívám své zvláštní schopnosti a dovednosti.
Vím, co mě baví a dělám to.
Všechny odpovědi nacházím uvnitř sebe.
Následuji svou vnitřní moudrost.

Má cesta a má životní práce jsou mou nejvyšší prioritou.
Pozorně sleduji své možnosti a vždycky je dobře využívám.

Opouštím všechno, co neslouží mému Vyššímu Dobru,
a žádám, aby mě to opustilo.

Nechávám věci volně odcházet.
Věřím, že můj život neopustí nic,
aniž by přicházelo ještě něco lepšího.

Magnetizuji si své Vyšší Dobro,
stejně jako si Vyšší Dobro magnetizuje mě.

 

Zdroj: S. Roman