Akášická afirmace

Odpojuji se od všech realit, které mě omezovaly v mojí tvůrčí síle a esenci a nastoluji rovnováhu v mém bytí.

Ruším a anuluji všechny dohody a kompromisy, které jsem kdy udělal(a) po celé časoprostorové ose do momentu tady a teď ve jménu jistého učení, poznání a rozšiřování moudrosti a tím jsem se odpojil(a) od moji vlastní tvůrčí síly a tvůrčí esence.

Navracím si zpět svou tvůrčí sílu a rozpomínám se na moji tvůrčí esenci, která otevírá nový proud tvořivosti mého bytí.

Moje srdce může tvořit své nebe na Zemi pouze na frekvenci bezpodmínečnosti.

 

Zdroj: http://www.editasantiago.cz