1. Já Jsem probuzený člověk a sloužím posvátnosti Stvoření.

2. Bez váhání a odkládání znova a znova čistím veškeré emoční výkyvy a ego pasti, jež vyvstávají.

3. Volím si cestu komfortu ve všech oblastech, volím si pohodlné jídlo, vztahy i oblečení.

4. Já jsem oddělen(a) od okolností, jež nejsou v souladu s mými cíli.

5. Jsem si vědom(a) toho, že každá moje osobní změna, zarovnaná s vyšší časovou osou, má dominový efekt.

6. Rozpomínám se na to, jaké to je žít autenticky jako starobylý, věčný a nekonečný Božský Zdroj.

7. Vím, že mojí Povinností je praktikovat bezpodmínečnou Lásku ke všemu, co vidím. Tento láskyplný záměr udržuje mé srdce otevřené, což mi umožňuje hladké přizpůsobení se aktuálním fotonovým vlnám.

Inspirace: Lenka Sýkorová