Modlitba

Pomyslete na toho, s kým chcete uzdravovat vztah:

Drahý Bože,

nechť představuji pro tohoto člověka  jedině požehnání

a nechť i on/ona je jen požehnáním pro mě.

Zacel naše zranění

a odstraň překážky, jež nám brání milovat.

Uveď náš vztah do souladu s božským řádem

a pozvedni jej přes všechny zdi, jež nás rozdělují.

Nechť odpuštění čistí

naše srdce i mysl,

abychom spatřovali jen

nevinnost sami v sobě i navzájem.

Kéž má přítomnost v jeho/jejím životě

přispěje k jeho/jejímu štěstí

a poslouží mu/jí na jeho/její cestě.

Kéž je naše spojení posvátné.

Nechť je v souladu s Tvými záměry, drahý Bože, jež máš

s námi a s celým světem.

Nechť náš vztah přináší radost všemu živému.

Amen+Amen +Amen

inspirace Marianne Williamson, Od slz k vítězství, www.novoucestou.cz