Já si nenechám klást podmínky od nikoho a od ničeho, kromě od Boha. Já jsem, jako všechno dobré, veden(a) pouze Bohem.

Učení Já jsem