„Já jsem ten mocný magický ochranný obal okolo mne, který je nepřekonatelný a který odvrátí každou rušivou myšlenku, každou disharmonii, která by ke mně chtěla proniknout.

Já jsem ta dokonalost mého světa a tento stojí vlastní silou.“

Učení Já jsem


PS. Toto není afirmace, je to prohlášení v rovině Vědomí. Jediné co je potřeba je Pozornost a jistá ráznost v jeho pronášení, tj. opravdovost, v souladu s proudem energie, jež je za slovy, ztotožnění se s ní. Účinek je zaručený, protože Já jsem.

R.