Ochranný dekret
NAŘIZUJI A PŘIKAZUJI Z NEJVYŠŠÍ ÚROVNĚ SVÉ JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI A ZE ZDROJE, ABY BYLY VŠECHNY NARUŠUJÍCÍ ENERGIE OD PŘÁTEL, NEPŘÁTEL, TEMNOTY, NEGATIVNÍCH MYŠLENKOVÝCH FOREM, TECHNOLOGIE A UMĚLÉ INTELIGENCE OKAMŽITĚ TEĎ A TADY BEZ ODKLADU ZASTAVENY A PŘEMĚNĚNY NA SVĚTLO BÍLÝM OHNĚM AN!
JÁ JSEM PLNĚ OCHRÁNĚN(A), TAKOVÁ JE VŮLE ZDROJE, VŠECHNY ŠKODY JSOU OKAMŽITĚ OPRAVENY.
OD TOHOTO OKAMŽIKU JSEM CHRÁNĚN(A) DIAMANTOVÝMI SVĚTELNÝMI BOJOVNÍKY A SVĚTELNÝMI LEGIEMI ARCHANDĚLA MICHAELA,
A MILUJÍCÍM SRDCEM ZDROJE!
TAK SE STAŇ,
STALO SE,
JÁ JSEM.

+ You can invoke the White fire of AN in any way you feel, in the same way we can work with the Violet flame. You can for example say these words
„I here and now call upon the White fire of AN to fully transmute and dedicate my whole being to the Light“
And visualize bright, high frequency fire burning inside and around you, connecting with Archangel Metatron.
Zdroj: White fire of AN