Milovaná Svatá Matko, prosím za nás všechny,

nasměruj nás přímo do našeho srdce,

do posvátného těla,

do ženské moudrosti,

jež se právě vrací na planetu Zemi,

abychom byli obdaření tímto nebeským Vědomím,

nechť naše srdce je jako posvátná božská nádoba

na čistou Lásku přítomnosti Matky Boží a Ženského Krista,

jako by to byla samotná Přítomnost boží.

Svatá boží Matko, smiluj se nad námi.

S láskou a vděčností teď přijímáme Tvé požehnání.

R.

inspirace: Lenka Sýkorová