Šankarovo cvičení

Žák si uvědomí, že vše, co se mu jeví jako jména a tvary, je ve skutečnosti božstvím samým, a toto hledisko udržuje za všech okolností, v každé době a v každém postavení.

Vyvíjej účinnou snahu považovat vše za Boha. Výsledkem bude, že se nedostatky a křehkosti tvé pozemské osobnosti rozplynou jako mlhy na slunci a že i připoutanost pomine, jakmile ti vzejde slunce všejednoty. Pohlížej proto na každý zevní projev jako na Boha a spočívej v hlubinném míru a blaženosti.

Přitom si ustavičně připomínej, že touto neochvějnou blažeností jsi ty sám.

E. Tomáš