Ta Přítomnost
toho „Já Jsem“
se odívá
do mého
věčného
nejvyššího
světelného
roucha.

 

Učení Já Jsem