Síla Božího života, která bije ve vašich srdcích, je bezpodmínečným důkazem, že v sobě nosíte inteligenci a Boží sílu, kterou můžete rozpustit a strávit všechny omyly a disharmonické výtvory, které jste k sobě vědomě nebo nevědomě přitáhli.

K takovémuto nežádoucímu výtvoru ať je to cokoliv můžete říci:

„Já jsem ten mocný stravující plamen, který nyní stráví všechny minulé a dnešní omyly, jejich příčiny a následky a všechno nechtěně stvořené, za které je zodpovědné mé vnější Já.“

Učení Já jsem