Jak poznáte, kdy konáte z Ega a kdy z vůle Vyšší moudrosti?

Když budete mít pocit, že to  něco musíte udělat za každou cenu – je to z ega. Ego totiž vytváří cítitelné pnutí, tak, že vás drží, nutí, doslova bezhlavě žene vpřed, vynucuje si, ovládá a manipuluje, často velmi rafinovaně, bez ohledu na následky, které naše moudré já ví, že přijdou.

Pokud ucítíte klid a jasné uvědomění, že můžete konat, ale nemusíte, je to z vyšší vůle. Potom je třeba vědomě nasměrovat svou energii. Protože v tomto případě co máme vykonat, je potřeba vykonat a neváhat, neodkládat, nespekulovat.

Praxi v rozlišování umožní rozhodnutí být vědomým člověkem. Podmínkou je ochota být vždy střízliví a bdělí. Zbytek zařídí život sám, neboť umění rozlišování je a i nadále bude základní lekcí každého pozemšťana.

Ať láska těch odvážných transformuje hlubiny duality a Světlo  jejich Vědomí je povzbuzením pro ostatní. Ať se tak stane!

R.