Tato zásadní nová energie se v našich životech projeví průlomem, rozhodnutím a změnou, která vstoupila právě do hmoty. Energie má v sobě potenciál vyššího vědomí, osvobození, pravdy, odvahy a vizionářství. Jen těžko se dá slovy vysvětlit, jak se projevuje vstup nové energie do hmoty. Najednou v sobě ucítíte novou kvalitu, vlastnost, kterou jste do této doby nemohli projevit či jste si ji vůbec nebyli vědomi. Navíc nás čeká po dobu 7 let jednou za rok spojení Urana se Sluncem v konjunkci  tak abychom mohli udělat změny ve hmotě, v každodenním životě a bylo to viditelné a hmatatelné.

Po dobu 7 let nás čekají změny v hodnotách, které se zásadně projeví ve hmotě, ve stravě, v přírodě, hospodaření s financemi, v celém nastavení společnosti. Tak, abychom naplnili starost a péči o bezpečí člověka a zemi.

Vzdávám se všech osobních požadavků, nechávám je odejít, aby skrze mého Ducha mohl být naplněn můj skutečný potenciál. Sebe se vzdávám a Tobě se dávám, boží Prozřetelnosti.

Přijímám s láskou požehnání mé existence a jedinečnou sílu sebe sama.

Plně důvěřuji ve svou intuici, která je dokonale propojena s jemnohmotným světem.

Ať svět je Království nebeské na zemi.
Ať Světlo a Láska v nás se znovuzrodí.

Inspirace: Petra Nel Smolová