INVOKACE

Volám energie archanděla Metatrona, aby mi pomohl plně rozpoznat Božskou bytost, kterou Já Jsem.

Teď a Tady, Já odpouštím

absolutně a bezpodmínečně každé bytosti, která mi způsobila křivdu skrze jakékoli myšlenky, slova nebo činy, skrze všechny časy, místa, prostory a dimenze mé existence jako Vědomí. A prosím každou bytost, které jsem třeba i nechtěně ublížila myšlenkou, slovem nebo činem, v jakémkoli čase, místě, prostoru a dimenzi, aby mi odpustila zrovna tak absolutně a bezpodmínečně.

Odpouštím sama sobě absolutně a bezpodmínečně jakoukoli myšlenku, slovo, nebo čin, při kterých jsem cítila, že jsou nesprávné ve všech časech, místech, prostorech a dimenzích, ve kterých existuji.

Volám energie archanděla Metatrona, aby mi pomohl při přeměnách všech nízkých energií pramenících z viny a ze studu uvnitř celistvosti mého Bytí, ve všech časech, místech, prostorech a dimenzích, ve kterých existuji.

Já Jsem pořád se rozpínající energie Božské Lásky a Dokonalosti, v tomto přítomném okamžiku a navždy.

JE TO TAK. TAK TO JE.

Já Jsem v jednotě s Bohem/Otcem-Matkou a Vším-Co-Je, ve všech časech, místech, prostorech a dimenzích, ve kterých existuji.

Amen+Amen+Amen

 

 

Zdroj: www.novoucestou.cz