Když vám někdo něco říká, poslouchejte celým  svým tělem.  Vnímejte energetické pole svého vniťřního těla. To odvrátí pozornost od myšlení a vytvoří klidný prostor, který vám umožní opravdu naslouchat.

Tím dáváte druhému člověku prostor –  prostor být. To je ten nejcennější dar, jaký můžete darovat. A samozřejmě že Bytí druhých můžete vnímat pouze skrze své vlastní Bytí..

Tohle je počátek jednoty, kterou je láska.

 

E. Tolle


„Jakákoliv pozornost, kterou se nám podaří zaměřit do těla, je vlastně pozorností, která se zaměřuje na to, co je teď a tady.“

K.Korda