Být andělem je tvůj osud,

tvůj božský cíl.

Jak se ti navrací paměť,

poznáváš pravdu,

že být andělem je tvou prvotní podstatou

a být člověkem až tou druhou.

Svou lidskost navlékáš jako rukavici

a životem procházíš jako dítě po pouti.

Jsi hvězdné sémě, jež spadlo z nebes

dolů na zem, do rozehřáté úrodné půdy,

odkud rosteš zpět k nebesům.

A jak rosteš,

vše, čeho se dotýkáš, se mění

a přibližuješ tuto planetu hvězdám nahoře.

Když obracíš svou tvář ke světlu

a miluješ svou lidskost ve vší její nádheře

a všem jejím zmatkům navzdory

tvé lidské vlastnosti se změní.

Tvé srdce se stane andělským.

A světu bude vládnout láska.

Zdroj: www.novoucestou.cz, autor: David Lawson