MODLITBA

Milovaná Svatá Kateřino Alexandrijská,

obracím se na Tebe s prosbou, aby jsi mi pomohla v mém vztahu.

Je-li to vztah, který má vyšší smysl, který je duchovní, dej mi znamení, ať se mi toto jasně potvrdí z reality.

Je-li zde, v tomto vztahu, teď a tady, něco, cokoliv,
co brání naplňování jeho vyššího smyslu a splnění jeho duchovní mise,
ať už v nás nebo v aspektech z Reality,
pomoz prosím s jejich nápravou či odstraněním,
přimluv se za nás k Ježíši,
jehož Ty jsi přijala za svého mystického manžela,
ať nás vyléčí, ať nás osvobodí.

Drahá Svatá Kateřino, žádám Tě o pomoc v této věci,
o uzdravení naší lásky, nás obou,
o vítězství Ducha Svatého nad každým projevem hmoty i nehmoty,
který by tomuto svazku chtěl bránit..

Svatá Kateřino, je-li to Boží Vůle,
a je-li to cesta našich Duší,
posvěť naše srdce, náš vztah partnerský
pro posvátné duchovní manželství.

Děkuji Ti.

R.