Situace, v níž se nacházíte, je pro vás příležitostí, jak se naučit nové věci. Získáte díky ní důležité životní zkušenosti. Proto jí nevnímejte jako problém, ale dívejte se na ní jako na příležitost naučit se něco nového, a díky tomu i duchovně růst. Mezi vlastnosti, které prostřednictvím této zkušenosti získáváte, patří síla, trpělivost, schopnost odpouštět a vytrvalost. Když to tak uvidíte, nabízí se vám možnost zazářit ještě jasněji.

Snažte se v tom, co se vám děje najít nějaké společné jmenovatele. Je v této situaci něco, z čeho už jste unaveni a jste připraveni se toho vzdát, pustit to, od-pustit to konečně sama sobě? Jakmile toto objevíte, podobná situace se už nebude muset nikdy opakovat. Znamená to, že jste se konečně naučili, co bylo třeba, jste volní, můžete se posunout dál.

Inspirace T. Atiriamin Christová