MODLITBA KE STRÁŽCŮM AKÁŠI:

Milovaní Strážci Akášické kroniky,

patroni záznamů mých i mé rodiny, pro mé nejvyšší dobro a dobro všech, kterých se to týká, vás nyní žádám o vyslechnutí, pomoc a spolupráci. 

S láskou se teď a tady odpojuji ode všech rodových omezení a veškeré rodové karmy, která mně dosud brání mít osobní sílu a moc nad mým vlastním životem.

Beru si zpět veškerá požehnání a božská práva, po celé časoprostorové ose, do momentu tady a teď nade vším, co mně brání žít můj vlastní potenciál.

Ruším a anuluji všechny přísahy, dohody a smlouvy mých předků, jež vedly k mému zadlužení a beru si zpět veškerou moc, která je moje vlastní, nad mým proudem příjmů a výdajů, veškerým příjímáním a dáváním v tomto mém životě.

Slaďuji svoji vůli s Vůlí Stvořitele.

Ať se tak stane.

AMEN+AMEN+AMEN

Inspirační zdroj: www.novoucestou.cz


Pro co nejefektivnější účinek vyslovujte tuto modlitbu obzvlášť bděle, pomalu, berte doslova slovo po slově a proveďte ji několikrát po sobě, ideálně ještě opakovaně v několika dalších dnech, případně i později, budete-li k tomu vedení. Tato zvýšená iniciativa a pozornost, trpělivost, víra a vytrvalost mohou být klíčem k vaší možná celoživotní proměně.