„Svět naléhavě potřebuje modlitbu a pochopit slova Posvátnost a Svatost.“ Gloria Magenta

Tuto krátkou, jednoduchou a přesto tolik mocnou modlitbu, jsem dostala před lety od jedné léčitelky. Neváhejte a modlete se se mou; kdykoliv ve svém bytí pociťujete pokles dolů, tohle Vás minimálně znova narovná a Vy získáte zpět půdu pod nohama. Má ale i jiné benefity; nejenže nenápadně obrušuje ego a učí opravdové pokoře. Naučí Vás rovněž lehce a přirozeně přímému kontaktu se Stvořitelem.. 💚

s láskou Renata Sabi

Pane Stvořiteli
Ty, kterýs mě učinil Člověkem..
..má láska k Tobě
je největším štěstím
a smyslem mého Života.
A veškeré pozemské štěstí,
které jsem kdy měla,
mám a budu mít,
jsou pro mě
i pro mé potomky
i dosud nezrozené
vždy jen prostředkem,
jen způsobem,
jek dál posílit
lásku k Tobě.
A všechno,
co se událo a udá
přijímám
jako Tebou dané
a má Duše 
to přijímá s láskou

(hluboký nádech a výdech)

amen+amen+amen