MODLITBA

Milovaný archanděli Michaeli

Spas mne prosím Milostí Boží
ode všech psychických, fyzických, emocionálních,
mentálních a karmických vazeb
k inkarnovaným i neinkarnovaným bytostem.

Zprosti mne všech slibů, kleteb a přísah, které jsem učinil(a) nebo obdržel(a) v tomto životě
či v životech jiných, mnou žitých a které mne stále ještě poutají.

Zbav mne prosím všech psychických, fyzických, emocionálních a mentálních manipulací, jež vycházejí
od inkarnovaných a neinkarnovaných bytostí.

Zprosti mne všech karmických a emocionálních vzorců, mých rodičů i předků, zapsaných v mé rodové linii, nesené dosud v mé DNA. 

Zprosti mne veškeré osobní i rodinné kolektivní viny a spoluviny, spáchané slovem i činem…

a vykup mne z veškerého otroctví, neboť já jsem nyní připraven(a) sloužit Světlu!

Zachraň mne z matrice zapomnění, obětování se a bojkotu sebe samotné(ho)..

Spojuji se teď s Milostí Boží
a prosím o uzdravení na všech úrovních,
ve všech časech, místech, prostorech a dimenzích,
ve kterých existuji jako vědomí.

Prosím, poskytni mně i mým blízkým tu nejvyšší možnou ochranu.

Archanděli Michaeli, spas mne nyní v Kristu!

Amen+Amen+Amen


Práce s touto modlitbou již předpokládá Váš vysoký stupeň zodpovědnosti
a připravenosti léčit se a spasit,
tedy osvobodit sami sebe, váš okolní svět i celý váš vesmír. Tato modlitba je velmi silná a změny rozhodně zaznamenáte. Měla by proto být pronášena s láskou a pokorou,
s upřímností v srdci
a to ideálně po dobu několika dní, jak to ucítíte,
ale minimálně 3, 10, 12, 21 nebo 30 dní.
Všechno zvláštní, co se v tomto časovém období projeví
a vyplyne na povrch,
patří k zahájenému procesu Osvobozování.

 R.


Inspirace: www.novoucestou.cz a www.probud.se