KONSTRUKTIVNÍ VIZUALIZACE

Spojte se v duchu s Prvotním Zdrojem.
Pociťte a vnímejte,
jak ve vás roste pocit uvolněnosti a bezpečí.
Ochrana, jež se vám dostává, je největší,
jakou si bytost může nárokovat.
Uvnitřněte v sobě tuto myšlenku
a buďte vděční za to,
že jste připraveni procítit jednotu s kolébkou vašeho Bytí.
Dříve, než vzývání vyslovíte,
se třikrát zhluboka nadechněte a vydechněte.
Uvolněte se a zbavte svého ducha veškerých rušivých myšlenek.
Dojděte do stavu dokonalého vnitřního klidu a ticha –
a na okamžik v něm spočiňte.
Nechejte svůj dech volně proudit,
přicházet a odcházet
a své myšlenky nasměrujte
přímo k nejvyšší formě Energie v Univerzu.
Oddejte se vnitřnímu míru a klidu
a setrvejte v tomto stavu.
Pak si před svým vnitřním zrakem
vymodelujte obraz krystalické rotace,
srovnatelný s centrem obrovského krystalu.
Vy jste v jeho středu a cítíte,
jak kolem vás rovnoměrně rotuje.

Vzývám nejmocnější Energii v celém Univerzu.
aby mě (jméno a příjmení)
a mého partnera/partnerku (jméno  a příjmení) a mé dítě/děti (jméno – jména a příjmení)
ochránila pomocí následujících slov:
Já tvořím jednotu s největší mocí a energií lásky Všehomíra.
Tato síla a láska tímto okamžikem proudí mým duchem i tělem
a vytvářejí kolem mě krystalickou ochranu.
Tato ochrana je dokonalá a čistá
a žádná negativní síla v celém Univerzu ji nemůže zlomit.
Já Jsem celistvou částí Prvotního Zdroje a chrání mě energie,
s nimiž jsem v jednotě.
Já sama/sám jsem ta síla,
neboť jsme jedno,
jsme navěky neoddělitelní.
Budiž Světlo, stín ať pomine.
Ať se tak stane.

 

Zdroj:Thovt, Projekt lidstvo