MODLITBA  AA Gabriela

Já Jsem milost a milost jsem já.

Já Jsem božství na všech úrovních.

Jsem doma ve všech svých tělech.

Přichází spasení.

Získávám dvanáctinásobnou ochranu.
Bůh je láska, milost a odpuštění.

Já Jsem božská transformace.

Temná historie nyní končí.

Jsem požehnán(a) světlem.

Bůh mne obklopuje svým dechem.
Bůh mne probouzí ze snu a zahání mou noční můru.

Má pravda je úplná a dokonalá.
Jsem zde na Zemi,
abych sem přinesl(a) světlo, pravdu a lásku.

Nyní naplňuji své poslání.

Amen+Amen+Amen

 

zdroj: www.probud.se