Všechny mé potřeby a tužby

jsou naplněny ještě dřív,

než zjistím, jaké jsou.

To vše se děje pro mé nejvyšší Dobro

a pro dobro všech, koho se to týká.

Ať se tak stane!

AA Michael