Cítíte-li se dostatečně silní, před negativními pocity neutíkejte a naopak si dovolte je prožít. Vstupte do nich a dovolte si prožít a prozkoumat tyto energie. Pokud před nimi utíkáte tím, že se snažíte rozptýlit svou pozornost aktivitami a nějakou činností, opouštíte a zrazujete sami sebe. Pokud se necítíte dostatečně silní čelit těmto pocitům sami, požádejte někoho, kdo bude s vámi a bude vás například držet za ruku.

Přistupujte k těmto pocitům jako k prožitkům, které nabízí život na Zemi – život v dualitě. V jiných světech a dimenzích je nemůžete prožít. Neodsuzujte je a prožijte je plně. Uvědomte si, že nyní víte díky svým prožitkům co je strach, žárlivost, sebeodmítání, atd. A jen díky jejich existenci může v tomto duálním světě existovat jejich opak – protipól.

Když vstoupíte do těchto pocitů, můžete navnímat zraněný aspekt sebe samých, který tyto pocity objevily. Můžete vnímat sebe např. jako malé dítě, které na rozdíl od svého sourozence, nebylo dostatečně oceněno a tudíž se projevila žárlivost nebo vás někdo zneschopnil (proklel) svými opakovanými pohrdavými výroky a vy se opravdu cítíte neschopní poradit si se svým životem, můžete vnímat frustraci dítěte, kterému rodiče pokaždé sebrali peníze, když mělo nějaké v rukou a tudíž se nyní potýkáte se silnými existenčními problémy atp. Zůstaňte s tímto aspektem sebe samých/dítětem ve vás  a zkuste společně vyslat záměr jaké by to bylo – jaký by to byl pocit prožívat opak?!?!

Představte svému tělu a svému zraněnému aspektu opačnou polaritu tím, že v cílené vizualizaci vytvoříte opak – opačnou situaci. Je velmi důležité dostat se do pocitu… jaké by to bylo….??!?! Možná to nepůjde okamžitě, protože se budete snažit představit sami sobě vibraci – tedy pocit, který vaše tělo ani nezná a bude to vyžadovat tréning. Nevzdávejte to, je to blízko – a je to důležité! Když požádáte o prožitek opaku dříve nebo později jej prožijete. Toto je také klíč k manifestaci opaku ve svém životě – až budete vědět, jaký je to pocit.

Inspirace T. Atiriamin Christová