Toho, kdo spí, nech spát, je šťasten;

toho, kdo bdí, nech bdít, musí bdít;

toho, kdo trpí, nech trpět, musí zrát;

toho, kdo odchází, nech odejít, musí odejít;

toho, kdo přichází, přijít nech, ten je vlastní;

toho, kdo zůstává, nech, ať zůstane, má dostat dar;

toho, kdo mizí, nech zmizet, ten je sen.

Autor: Kunvar Nárájan