MENTÁLNÍ CVIČENÍ

Pokaždé, když zůstanete sami se svými myšlenkami, opakujte následující frázi:

„Nacházím v sobě sílu, abych změnil(a) život tak, jak se mi líbí“.

1) Říkejte si toto prohlášení pomyslně nebo nahlas s různou rychlostí, s různou hlasitostí, s různým zabarvením hlasu.

2) Pronášejte ji v různých „místech“, např. umístěte tuto myšlenku do centra svého mozku, potom do oblasti čela, do prsou, nohou, nalevo od vás, metr před vás, do nejvzdálenějšího místa v místnosti, do okolního prostoru.

3) Pomyslně si pište tuto frázi, aniž byste ji říkali nahlas, jako by byla napsaná na školní tabuli.

4) Pokuste se soustředit na obsah fráze, aniž byste slyšeli a viděli daná slova.

Léčivé obrazy, MUDr. Tatiana Roška