Prohlašte tiše jako přípravu na den, s velkou radostí a pevně, s věděním o síle, která v takovém prohlášení působí:

„Já jsem tou řídící inteligentní silou, láskou a moudrostí, která se dnes projevuje v té nejmenší věci, kterou myslím, cítím či konám.
Já poroučím této nekonečné inteligentní činnosti být zde v každém okamžiku se mnou a bdít nade mnou trvale, abych se mohl(a) pohybovat, mluvit a jednat jen v souladu s Božím řádem.“

Během dne pak toto upevňujte opakovaně ve svém vědomí, kdykoliv si vzpomenete:

„Já jsem ta přikazující, vedoucí Přítomnost, která dnes přede mnou vše dává do pohybu a já poroučím dokonalý mír a harmonii pro veškeré mé myšlení, cítění a konání“.

Učení Já jsem