Ahimsá Paramó Dharma

„Neubližování je Nejvyšší Zákon“

tzn. neubližovat svým chováním, slovy, myšlenkami ani city.