Bolest tu není proto, abys byl zoufalý, je zde proto, aby tě učinila bdělejším. A když jsi bdělý, zoufalství zmizí. Osho.

Ano, smysl naší existence tu na Zemi nespočívá v prožívání neštěstí, utrpení a bolesti, ale v cestě poznání, která nás má naučit, jak žít šťastně, spokojeně a naplněně. Vnitřní bolest a utrpení nám však ukazuje, kdy způsob a směr, kterým kráčíme, není tím správným. Je tedy třeba hledat jiné trasy a nové postupy, byť nám třeba neznámé, jevící se jako obtížné, nesmyslné a nám nepříznivé, přesto však vedoucí k tomu správnému cíli, radostnému, šťastnému a naplněnému životu.

Zdroj: https://dvojplameny.wordpress.com/2018/03/02/dvojplameny-a-utrpeni-vnitrni-bolesti/